ÜROLOJİ

                                                                             

                                                                                  Op.Dr. Güldüğan YILDIRIM

ÖZEL BİGA CAN  HASTANESİNDE TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN ÜROLOJİK HASTALIKLAR ve OPERASYONLAR:

1) PROSTAT HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ MERKEZİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ ( İyi huylu prostat büyümesi ), PROSTAT KANSERİ, PROSTATİT (Prostat iltihabı)
Sık idrara çıkma , devamlı idrarı varmış gibi olmak  geceleri idrara kalkma , idrar yaptıktan sonra geride idrar kalmış hissi , tam olarak rahatlamama ,idrar yaparken yanma hissetmek , idrardan kan gelmesi , kesik kesik idrar yapma ,  saçaklı tarzda idrar yapma , idrar yaparken zorlanma, idrar akımının azalması, idrar yolundan akıntı gelmesi, sperm boşalması esnasında idrar yolunda yanma ve acı , spermden kan gelmesi ,sperm miktarının az gelmesi, idrar yolunun içinde olan yanma hissi  prostat hastalıklarının habercileri olabilir.
Bu tür şikayetlerden bir veya bir kaçı varsa ürolog tarafından görülmeniz iyi olacaktır.
Prostat bezinin enfeksiyonlarının , sperm yollarının tıkanıklıklarının USG ( TRUS ) ile teşhisi yapılmaktadır. Prostat büyümesi olan hastaların prostat boyutu ölçülebilmekte , idrar akım hızı ( üroflow ) çalışmaları ile mesane - prostat sorunları tanınabilmektedir.
Prostat kanseri tarama tetkikleri ( PSA , free PSA, TRUS ,) yapılıp şüpheli hastalarda TRUS sırasında biyopsi alınmaktadır. Prostat büyümelerinin ilaçla tedavileri yapılabildiği gibi kapalı ( TUR ) ve açık olarak ameliyatları yapılmaktadır. Kapalı sistem operasyonu sonrası hastanede kalış süresi 2-3  gün , açık operasyonda ise ortalama 6 gündür.
45 yaşına gelen her erkek prostat kontrolü nedeniyle mutlaka yılda l kez ürolog tarafından görülmeli ve muayene edilmelidir. Özellikle ailesinde prostat hastalığına ( normal büyüme veya kanser ) erken yaşta yakalanan veya yakalananlar varsa ailenin diğer bireyleri mutlaka 40 yaşından sonra kontrol edilmeye başlanmalıdır.

2) CİNSEL HASTALIKLAR TANI VE TEDAVİSİ:

GONORE ( BEL SOĞUKLUĞU ) , CHLAMİDYA-ÜREOPLAZMA ( ÜRETRİT) , GENİTAL WART ( KONDİLOM ) , HERPES GENİTALİS , SFİLİS (FRENGİ)
İnsan vücudunun her bölgesinde cilt lezyonuf sivilce ,çıban, yara) çıkabildiği cinsel bölgelerinde de çıkabilir. Eğer bu tip yaralar cinsel ilişki sonrasında çıktıysa tedavisi zorunlu kendiliğinden iyileşmeyen sorun olabilir. Üroloji -Dermatoloji ortak çalışması sonucunda bu tür rahatsızlar ; herpes genitalis ( uçuk ) , sfilis (frengi), scabies ( uyuz) ve genital wart ( kondilom )tedavi edilmektedir, ilaç tedavisi , dondurucu ( freezing-kriyoterapi ) yöntem ve lazer-koter sistemleri ile bu cilt lezyonlarından kurtulabilirsiniz. Bu cilt lezyonları bulaşıcı olabildiği için cinsel partnerin ( eş ) de kontrolü ve gerekirse tedavisi de yapılmalıdır. Cinsel bölgelerinde kısa zaman içinde çıkan sivilce ve yaralar için hastalar mutlaka vakit geçirmeden ürologa veya dermatologa başvurmalıdırlar.
İdrar yolundan kendiliğinden bir akıntı geliyorsa veya yanma-kaşıntı oluyorsa ve cinsel temas sonrasında ( 3gün - l ay ) bu olay ortaya çıktı ise gonore ( belsoğukluğu) , üretrit ( chlamidya -üreoplasma -mycoplasma ), trichomanas -gardnerella vaginalis vb gibi cinsel yolla geçen akıntılı hastalıklardan birine yakalanmış olabilirsiniz. Rastgele ilaç kullanmak yerine kültür alınarak hangi ilacın kullanılacağını saptamak mümkündür. Sadece ilaç tedavisi yeterli değildir mutlaka partner kontrolü ve tedavisi ile hastalıktan kurtulmak mümkündür.
Cinsel aktif gruptakilerin idrar yolundan idrar dışında kendiliğinden bir akıntı geliyorsa veya iç çamaşırında leke görülüyorsa mutlaka ürologa veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına görünmelidirler.

3) ERKEK KISIRLIĞI TANI VE TEDAVİSİ. AZOOSPERMİ , HİPOGONADİZM , MİKROSKOPİK TESE-MESA OPERASYONLARI

En az bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen çocuğu olmayan çiftler kısırlık ( infertilite ) araştırması için ürolog-jinekologa başvurmalıdırlar. Sperm incelemesi sonucu sperm yetersizliği yada yokluğu bulunan hastaların tedavileri kliniğimiz tarafından yaklaşık 9 yıldır başarı ile yapılmaktadır. Sperm hareket ve sayı kusuru bulunan varikoselli ( testis toplardamar genişlemesi ) hastalara mikroskopik varikoselektomi ameliyatı başarı ile uygulanmaktadır. Sperm testleri sonucunda hiç spermi çıkmayan azoospermi hastalarının tedavisini ve çocuk sahibi olmalarını sağlayan en eski ve en tecrübeli merkezlerden olmakla birlikte Türkiye çapında en fazla vakası olan Tüp-bebek merkeziyiz.
Çocukluk çağında inmemiş testis nedeniyle ameliyat olmak veya hala testis-testisleri torbaya inmemiş olmak , kabakulak vb hastalıklardan sonra testislerinde şişme veya küçülme saptamak spermlerin sayı ve hareket kabiliyetini bozan başlıca etmenlerdir.
Özellikle sperminde canlı hücre hiç olmayan azoospermi ve hormanal bozukluğa sahip hipogonadizm hastalarının çocuk sahibi olabilmeleri için tedavilerini ve mikroskopik olarak yapılan testisten ve sperm yollarından sperm bulma ameliyatlarını (mikroskopik tese-mesa) başarı ile yapmaktayız. Eğer sperm örneğinizde hiç canlı hücre yoksa ve size bu nedenle testis biyopsisi önerildi ise tüp-bebek merkezi olmayan bir yerde bu biyopsiyi olmamanızı öneriyoruz. Bu alınan biyopsi parçalarındaki var olabilen canlı sperm hücrelerini kullanamamış , onlardan çocuk yapma şansını yitirmiş oluyoruz. Çocuğunuz olmaz denerek çeşitli merkezler tarafından ümitsizliğe itilen veya bu işin peşini bırakmış olan hastaların yaklaşık % 40'mda olumlu sonuçlar alınmakta ve eşleri hamile kalabilmektedir.

4) BÖBREK HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ- ESWL BÖBREK VE ÜRETER TAŞI-SPİRAL TOMOGRAFİ

Yaklaşık 6 yıldır; İdrar yollarında ( böbrek -üreler -mesane ) taşı olan hastalarımıza spiral tomografi ( kontrastlı- kontrastsız ) ile tam teşhis koyabiliyoruz. Taşların küçük olması veya yerinin görüntüleme için uygun olmaması, karında yoğun gaz olması, barsak temizliğinin yapılmamış olması gibi negatif faktörlerden etkilenmediği için tomografi hem hasta hem de bizler için taş hastalığı için en iyi görüntüleme yöntemi olmuştur. Böbrek taşı olan hastalarımızın ESWL yöntemi ile taşları başarı ile kırılabilmektedir. Taş kırma sırasında hastalarımızın ağrı çekmemeleri için ağrı kesiciler kullanmakla beraber gerekirse l gün kontrol amaçlı yatırmaktayız.
Taşı böbrekten çıkıp yola ( üreter ) düşmüş olan hastalarımız içinde üreter taşının hem dışardan( ESWL ) hem de üreter içinden ( endoskopik ) kırma teknikleri kullanmaktayız» Mesane taşları içinde dışardan (ESWL ) ve kapalı (endoskopik) yöntemler başarı ile uygulanmaktadır.
Üreter içinde takılı kalmış olan taşlar içinde kapalı sistemle endoskopik olarak URS cihazı sayesinde taşların içerde kırılması ve basket kateter yardımıyla dışarıya alınması kolaylıkla uygulanmaktadır.
Böbrekten çıkmış taşların, Spiral tomografi sayesinde düşüp düşemeyeceği kararını çoğunlukla vermekteyiz. Bu önemli nokta sayesinde hasta kendiliğinden taşı düşürebileceğini yada küçük bir endoskopik işlem ile alınması gerektiğini hastanede o gün öğrenmektedir.
Cerrahi işlem ile alınan yada kendiliğinden düşürülen taşlar için biokimyasal taş analizi yapılarak hastalara uygun diyetler verilmektedir.
Belinizde, böbrek bölgenizde veya kasığınızda uzun süredir olan aralıklı ağrılar varsa ve özelikle ailenizde taş hastalığı olanlar bulunuyorsa idrar yolları ultrasonografısi veya spiral tomografi çektirmeniz olası taş rahatsızlığı açısından erken tanıda faydalı olacaktır.

5) MESANE HASTALIKLARI TANI VE TEDAVISİ SİSTÎTİS , KRONİK SİSTİTİS , İNKONTİNANS , MESANE TAŞI , MESANE TÜMÖRÜ

Gece-gündüz sık idrara çıkmaya başladıysanız , idrar yaptıktan sonra rahatlamıyor ve hala idrar varmış gibi geliyorsa, idrar yaparken yanma varsa aralıklı olarak idrardan kan geliyorsa idrar yolu enfeksiyonu ( sistit) olmuş olabilirsiniz. Eğer bu şikayetler uzun bir süredir sizi rahatsız ediyorsa kronik sistit sizin hastalığınız olabilir. Bu tür rahatsızlıklardan kurtulmak ve korunmak için cinsel aktif hastalarda özellikle partner muayenesi dahil incelemeler yapılmalıdır.
Tedaviye dirençli kimi hastalara mesane içinin endoskopik olarak incelenmesi ( sistoskopi) ve biyopsi alınması gerekebilir. Patolojik inceleme sonucunda allerjik mesane hastalığı (interstisyel sistitis ) , kanamalı mesane hastalığı ( hemorajik sistitis ) veya kronik mesane hastalığı ( kronik sistitis ) saptanabilmekte uygun tedaviler ve diyetler ile hastalar tedavi edilmektedir.
Geçirilen kazalar , ameliyatlar veya doğuştan gelen hastalıklar nedeniyle idrar zorluğu, veya yapamama sorunu yaşayan sinirsel mesane hastalığı (nörojen mesane) olanların sistometrik ve ürodinamik incelemeleri yapılmaktadır.
İdrar kaçırma şikayeti olan çocukların veya erişkinlerin ürodinamik-sistografik incelemeleri yapılmakta ve tedavileri düzenlenmektedir.
İdrar yolunuzdan kan geldiyse mutlaka ultrasonografik olarak inceleme gerekir. Özellikle sigaranın risk faktörü olduğu mesane tümörünün ilk bulgusu ağrısız kanamadır. Mesane tümörü olan hastalarımızın yüzeyel tümörü olan grubuna kapalı sistemle ( TUR ) , mesaneyi tamamen kaplamış tümörü olan hastalara ise açık ameliyat ( total sistektomi ) başarı ile yapılmaktadır.
Mesanesinde taş saptanmış hastalara kapalı yöntemle ( endoskopik ) taş kırma yapılmaktadır.

6) TESTİS HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSİ VARİKOSEL(MİKROSKOPİK VARİKOSELEKTOMİ) ,HÎDROSEL, SPERMATOSEL , TESTİS TÜMÖRÜ , VAZEKTOMI ( SPERM YOLLARININ BAĞLANMASI)

Varikosel erkeklerin yaklaşık % 15 'inde görülen testis toplardamarlarının genişlemesidir. Kendisini testis veya kasıklarda aralıklı veya devamlı olan ağrı ile belli eder. Varikoselin erkekler açısından önemi kısırlık yapabilme tehlikesidir. Çocuğu olmayan erkeklerin yaklaşık % 30-40 'mda sperm kalitesinde , hareketinde ve sayısında bozulma sebebi varikoseldir.
Varikosel tanısı konulmuş hastaların ameliyatlarını mikroskopik sistemle yapmaktayız. Mikroskopik sistem diğer cerrahi yöntemlere nazaran daha az komplikasyon , daha az nüks etme, daha az travmatizasyon nedeniyle tercih edimektedir. Ameliyat sonrasında çocuğu olamayan varikoselli hastaların % 40 'ı çocuk doğurtma özelliğine kavuşabilmektedir.
Testisinizde elinize gelen, yeni fark ettiğiniz şişlik veya kitle varsa mutlaka ürolojiye muayene olmanız gerekir. Sperm kisti ( Spermatosel) veya testiste sıvı toplanması ( hidrosel) gibi takip gerektirebilen selim sorunlar olabileceği gibi testisteki bu kitle tümör de olabilir. Doppler ultrasonografi sayesinde bu hastaların net olarak tanısını koyabilmekteyiz.
Çocuğunuzun kasık bölgesinde veya testisinde şişlik gördüyseniz kasık fıtığı, kist, sıvı toplanması veya, kitle olabilir bu nedenle vakit geçirmeden ürolojiye başvurunuz.
Kliniğimizde çocuğunun olmaması için sperm yollarını bağlatmak isteyen hastalarımıza bistürisiz teknik ile ( non-scalpel vasektomi) vazektomi yapılmaktadır.

7) PENİS HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİSΠPENİS EĞRİLİĞİ , PEYRONİE HASTALIĞI , PENİL PROTEZ İMPLANTASYONU, PENİL VENÖZ CERRAHİ

Doğuştan veya sonradan genellikle travmatik olan penis eğriliklerin cerrahi tedavisi l saatlik operasyonla düzeltilmektedir.
40 yaşın üstündeyseniz ve yavaş yavaş penisinizde sertlikler , eğrilme , boyunda küçülme fark ettiyseniz ilişkiye girmekte zorlanıyorsanız veya ilişki sırasında ağrı oluyorsa penis kireçlemesi ( Peyronie ) hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Mutlaka takip ve tedaviniz gerekmektedir. Medikal tedavisi olduğu gibi cerrahi ( peyronie plak eksizyonu-insizyonu ; venöz patch-flap) olarakta bu sorunu giderebilmekteyiz.
Penisin sertleşmesinde( Ereksiyon ) sorunu olan hastalarımıza ereksiyon kalitesini arttırmak veya ereksiyonu normal hale getirmek için ilaç tedavileri yapmaktayız* İlaç tedavileri fayda olmayan hastalarımıza kendi kendine injeksiyon ( penisin içine insülin iğnesi yardımıyla ilaç zerketme ) tedavisini öğreterek tedavi etmekteyiz. Hastalarımız kendileri veya partnerleri tarafından enjeksiyonlarla cinsel hayatlarını başarı ile devam ettirmektedirler.
İlaç ve injeksiyon tedavisine yanıt vermeyen hastalarımıza ise operasyonla mutluluk çubuğu ( penil protez ) takarak ilişki kurmalarını sağlıyoruz. Penil protezlerin hidrolik ( şişirilebilir) ve hidrolik olmayan (rijid) tipleri bulunmaktadır. Hastalarımıza uygun olan protez tipini seçerek operasyonunu gerçekleştiriyoruz. 1-3 gün hastanede yatış süresi yeterli olmaktadır.
Cinsel ilişki sırasında penisinin sertleşmesi normal ancak bu sürede ereksiyonunu devam ettiremeyen ( erken olarak sertliği sona eren ) hastalarda penisin toplardamar kaçağı (penil venöz yetmezlik ) mevcut olabilir. Özellikle genç erişkinlerde rastlanan bu sorun ciddi boyutta ise cerrahi yöntemle (penil venöz cerrahi) düzelebilir.

8) EMPOTANS ( EREKSİYON BOZUKLUĞU ) TANI VE TEDAVİSİ CIS ( PENİS İÇİ ENJEKSİYON) TESTİ , NPT ( UYKU TESTİ) , PENİL DOPPLER, KA VERNOZOGRAFİ

Sertleşme sorunu çekiyorsanız ; sabah sertliği olmuyorsa , cinsel istek azaldıysa , cinsel birleşmeyi başlatamıyor veya devam ettiremiyorsanız mutlaka bir ürologa görünmelisiniz.
Hormonal bozukluklar ( diabet ) , geçirilmiş ameliyatlar ( prostat cerrahisi ) , damar sertliği-tıkanıklıkları- yetmezlikleri enfeksiyonlar (prostatit vb ) kullanılan ilaçlar (tansiyon, depresyon ilaçları vb ) , düşme-trafik kazaları, peyronie hastalığı, uyuşturucu kullanımı, yoğun sigara içimi ve stres neden olabilir.
Hastaların penislerinin fonksiyonlarının ilk testi olarak penis içine ereksiyonu sağlayıcı ilaç enjeksiyonu yapılmakta ( CIS testi ) ve fonksiyon kontrolü yapılmaktadır.
NPT ( noktürnal penil tümesans ) testi ile uykuda olan ereksiyonların sayısı ve kalitesi belli olmakta ; sertleşme sorununun organik mi ? psikolojik mi ? olduğu çoğunlukla tespit edilmektedir. Uyku testi için hastalarımız bir gece hastanede kalmaktadırlar.
Penil Doppler Ultrasonografi ile penisin damar anatomisi ve kan basınçları ölçülmekte atardamar yetmezliği ve/veya toplardamar kaçağı olan hastalar saptanmaktadır.
Toplardamar kaçağı olduğu düşünülen hastalar için kavernozografi denen film sayesinde damar yetmezliğinin ciddiyeti ortaya konmaktadır.

9) EJAKULASYONBOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİ

EJAKULATİO PRECOX ( ERKEN BOŞALMA ) , RETROGRAT EJAKULASYON, ANEJAKULASYON
Erken boşalma ; erkeklerin ortalama % 15-20’sinde görülür. Çeşitli ilaç tedavileri ve egzersizler sayesinde hastalarımızın %50-80'inde bu problemi çözmekteyiz.
Mesane boynunun kapanmasına engel olan tüm cerrahi girişimler ( TUR veya açık prostat-mesane operasyonları ) , mesane boynuna yönelik trafik ve düşme tarzındaki kazalar , omurilik cerrhisi geçiren bazı hastalarda ve bazı şeker hastalarında ; boşalma sırasında ejakulatın mesaneye kaçışı (retrograd ejakulasyon )na neden olurlar. Yine hormonal yetmezliği bulunan bazı hastalarda retrograd ejakulasyon veya anejakıılasyon ( boşalma sırasında meni gelmemesi )görülebilir. Bütün bu sorunların MR - TRUS incelemeleri ile takip ve tedavisini yapabilmekteyiz

10) ENDOÜROLOJİ (SÎSTOSKOPİ VE TUR,ÜRETERORENOSKOPİ (URS), TAŞ KIRMA )

Mesaneye ait tümoral lezyonlar , taşlar , ülserler , kistik oluşumlar ve darlıklar sistoskopi ( kapalı teknikle idrar torbasının incelemesi ) ile tanınabilir. Mesane tümörleri TUR ( kapalı yöntemle kesilerek ) tekniği ile tedavi edilmektedir. Taşlar kapalı yöntemle kırılmakta ( EHLT ) ve dışarı alınmaktadır. Ülserli veya tümör şüphesi olan yerlerden aynı anda biyopsi alınmakta ve bu bölgeler yakılarak tedavi edilmektedir.
Böbrek-üreter ve mesane taşları için ESWL ( taş kırma ) yapılabilmektedir.
Taşı böbrek ile mesane arasına düşen ve kınlamayan hastalar için üreterorenoskop ( URS ) denilen alet ile kapalı yöntemle idrar yoluna girilip bu taşlar URS+basket yöntemi ile çıkarılmaktadır. URS ile çıkarılamayan taşlara ise idrar yolu içinde kırma uygulayarak sonuç almaktayız.

11) PEDİATRİK ÜROLOJİ TANI VE TEDAVİSİ
SÜNNET VE SÜNNET DERİSİ HASTALIKLARI ( FIMOZİS ), HYPOSPADİAS , KRİPTORŞİDIZM ( İNMEMİŞ TESTİS ), VEZİKOÜRETERAL REFLÜ ( VUR ) , ÜRETEROPELVİK JUNCTİON DARLIĞI ( UPJ DARLIĞI)

En erken sünnet zamanı ;doğumdan sonraki 10.gün ve sonrasıdır (Kanama ve pıhtılaşma faktörlerinin vücuttaki denge zamanı açısından). Psikolojik ve cinsel kimlik sebebiyle 7-8 yaşlarına kadar sünnet yapılmalıdır. Sünnet olmadan önce idrar yollarının normal olup olmadığını saptamak amacıyla üroloji uzmanı görmelidir. İdrar deliği aşağıda ( hypospadias ) veya yukarıda ( epispadias ) doğan (peygamber sünnetli) çocukların sünnet olmaları sakıncalıdır. İlerde idrar yolu düzeltilmesinde kullanılacak olan sünnet derisinin alınması ve atılması bu düzeltme ameliyatlarını başarısız kılmaktadır.
Sünnet için çan, dorsal slit ve sleeve tekniklerini kullanmaktayız*Lokal veya genel anestezi uygulamaktayız.
Doğumdan sonra idrar sırasında huzursuzluk , ağlama ve katılma tarzında reaksiyon gösteren çocuğunuz varsa ve idrar zorluğu çekiyorsa , sünnet derisinin dar olduğu söyleniyorsa mutlaka ürologa gösteriniz. Fimozis veya paraflmozis denilen sünnet derisi sıkıştırması oluşmuş olabilir. Sünnet yapılarak bu acil durumdan kurtulmak mümkündür.
Doğumdan hemen sonra teslisler skrotuma (torbaya) inerler. Bu inişin bir yaşına kadar sürmesi normaldir. Bir yaşını doldurmasına rağmen halen teslisleri torbaya inmemiş çocuğunuz veya yakınınız varsa mutlaka üroloji uzmanına göstermelisiniz. Teslisler tamamen normal inip çıkan özellikte olabildiği gibi kasık kanalında herhangi bir yerde sıkışmış veya testis kordonları doğuştan kısa olabilir. Muayene ve USG veya MR incelemesi gerekebilir. İnmemiş testisler kısırlık yapabildiği gibi testis tümörü riskini de arttırmaktadır. Bu nedenle zaman geçirmeden inmemiş teslislere ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale olarak tedavi yapmak gereklidir.
Bazı infeksiyonlar , ameliyatlar veya doğuştan olan sebeplerle idrar mesaneden böbreğe kaçabilir (Vezikoüreteral reflü ).Bu tedavisi yapılması gereken bir durumdur. Tanısı için idrar yolu kaçak filmi, USG, ilaçlı böbrek filmi ( IVP )ve nükleer incelemeler gerekir ve bu tetkikler kliniğimizde yapılmakta bu hastalığın tanısı koyulabilmekte ameliyatı da sorunsuz olarak gerçekleştirilmektedir.
Böbrek taşı, geçirilmiş Enfeksiyonlar , damar baskıları veya doğuştan sebepler nedeniyle böbrek çıkış bölümündeki havuzda ( Ureteropelvik bileşke) darlık olabilir. Bu daralma böbreğin boşalmasını bozabilir ve zaman içinde böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Bu hastalığın tanısında da USG, IVP ve nükleer incelemeler ile konulmakta pyeloplasti denilen darlık düzeltme ameliyatı da başarı ile yapılmaktadır.

Bölümlerimiz ve Doktorlarımız
DOKTORLARIMIZ
ACİL SERVİS
GÖZ HASTALIKLARI
AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
İÇ HASTALIKLAR
RADYOLOJİ
KULAK-BURUN-BOĞAZ
ORTOPEDİ
ÜROLOJİ
FİZİK TEDAVİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
BİYOKİMYA
ANESTEZİ
GENEL CERRAHİ
BESLENME VE DİYET

Anket

Hastanemizi tercih etme sebebiniz nedir?


Anket Sonuçları Yükleniyor. Lütfen Bekleyin ...

» Önceki Anket Sonuçları

E-Katalog Anlaşmalı Kurumlar   BİZE ULAŞIN :  444 44 17 Sanal Tur Tanıtım Filmimiz Neredeyiz
Tüm Hakları Saklıdır ÖZEL BÄ°GACAN HASTANESÄ° iletisim@bigacan.com
 |