Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

             

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları Kim Tarafından ve Nerede Yürütülür ? 

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı(SHU) unvanı almış olan meslek elemanı tarafından yürütülür.

Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçime yararlanmaları amacıyla ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve diğer Sosyal Hizmet Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sorunların çözümlenmesi için yapılan tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirmek için Hastanemiz bünyesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Yönergesine istinaden Bilgi İşlem Fatura Servislerinin Bulunduğu Yerleşkenin Alt katında hastanemize müracaat eden tüm hastalara hizmet vermek amacı  ile Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi kurulmuştur.


Kimler Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminden Faydalanır? 

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Engelli hastalar,
 • Sağlık güvencesiz hastalar,
 • Yoksul hastalar,
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar,
 • Aile İçi Sorun yaşayan aileler,
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar,
 • İnsan ticareti mağduru hastalar,
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar,
 • Kronik hastalar,
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,
 • İl dışından gelen hastalar,

öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar Poliklinikten Hasta Sevk Formu İle Klinikten ise Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formu ile hasta sevk edilir.


Sosyal Hizmet Birimi Tarafından gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Müdahaleleri;

 • Klinik ve poliklinik hastalarından Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Sevk edilen hastalara  yönelik psiko-sosyal desteğin sağlanması, tedavileri süresince ve taburculuk aşamasında karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda bireyle çalışma, grupla çalışma ve toplumla çalışma yöntemleri kullanılarak sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirmek,
 • Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametlerine veya bakımlarının gerçekleştirileceği kurumlara nakillerini koordine etmek.
 • Hastanemize başvuran engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, engelli kimlik kartı, engelli hakları vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek, kimsesiz kalacak yeri olmayan engellilere yer temini sağlamak.
 • Engellilerin ve ailelerinin hizmet alabileceği kurumlar ve kuruluşlarla ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek ilgili kuruluşlara sevk etmek.
 • Sosyal güvencesi bulunmayan yoksul hastalara gerekli ekonomik desteği sağlamak için işlemleri başlatmak ilgili kurumlara sevk etmek
 • Hastanemizde tedavi gören, kimsesiz ve bimekan olduğu tespit edilen hastalar için sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal durumunun değerlendirildiği sosyal inceleme raporu hazırlamak.Hastanın tedavi giderlerinin karşılanması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, kimsesiz bimekan hastaların Sosyal Hizmet Kuruluşlarına naklinin koordinasyonunu sağlamak
 • Terk edilen bebeklerin sosyal hizmet  kuruluşlarına teslimini gerçekleştirmek. 
 • Gayri resmi ilişkiden doğan bebeklerin aile tarafından kabul edilmediği durumlarda sosyal hizmet kuruluşlarına teslimini gerçekleştirmek,  Aileye Psiko sosyal destek sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek.
 • Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalara Psiko sosyal destek sağlamak, Danışmanlık hizmeti vermek, Kadın Konuk Evine yerleştirme işlemlerini başlatmak.
 • Aile İçi Sorun Yaşayan Hastalara danışmanlık hizmeti vermek.
 • Hastanemizde tedavi gören yabancı uyruklu hastalara danışmanlık hizmeti vermek, tedavi giderlerinin sağlanması ile ilgili çalışmaları sürdürmek. 
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları)
2018 Yıllık Toplantı Planı
Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi
Organizasyon Yapısı
Sağlık Hizmet Kalite Standartları
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Hastane Kalite Sistemi
Misyonumuz - Vizyonumuz - Temel İlke ve Değerlerimiz
Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Anket

Hastanemizi tercih etme sebebiniz nedir?


Anket Sonuçları Yükleniyor. Lütfen Bekleyin ...

» Önceki Anket Sonuçları

E-Katalog Anlaşmalı Kurumlar   BİZE ULAŞIN :  444 44 17 Sanal Tur Tanıtım Filmimiz Neredeyiz
Tüm Hakları Saklıdır Ozel Bigacan Hastanesi iletisim@bigacan.com
 |