Kurumsal İletişim Stratejisi

Kurumsal iletişim stratejisi:

 

Amaçları ne olursa olsun, kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan kurum ve kuruluşlar, yaşamlarını içte ve dışta kurulan bir ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Bu ilişkilerin denetim altına alınması, belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü kurumların, işlevleri doğrultusunda dinamik bir yapıyı oluşturmaları ve geliştirerek sürdürmeleri gerekmektedir. Aşamalı (basamaksal) ve yatay olarak oluşturulan bu yapı içerisinde bu boyutları da aşan çeşitli iletişim mekanizmaları gerçekleşmektedir. Kurumlarda iletişim, tüm ilişkiler ve etkileşim ortamlarının yanı sıra karar verme sürecinin de temelini oluşturmaktadır.  İşbirliği % 100 iletişimden oluşur. İletişim ise verimliliğin ve kalitenin temelidir;

 

Kurumsal iletişim, kurumda çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir alt sistemdir. Böylece, çalışanlar ve birimler hem uyumlu ve hem de eşgüdümlü çalışabilirler. . Bu tür uygulamaların sonucu olarak kurum içinde oluşan etkili iletişim ortamı, kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlar tarafından kolayca anlaşılmasına ve bunların gerçekleştirilmesinde içten çaba göstermeleri için güdülenmelerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.Özel Biga Can Hastanesi olarak kurumumuzu hizmet alıcılara en doğru şekilde ifade edebilmemizde iletişim yardımı ile gerçekleşir.

 

Özel Biga Can Hastanesi olarak kurumsal iletişimimizi web sitesi aracılığı ile aylık birim toplantıları Hasta Bakım Hizmetleri olağan3 aylık toplantıları,çalışan memnuniyeti anket sonuçları,hasta iletişim birimi başvuruları,iletişim eğitimleri,üst yönetimin toplantıları organizasyon şemaları  dahilinde geliştirilir.Şikayet ve öneri  memnuniyet kutuların da rehberlik eder

 

İzlenecek yollar;

 

 • Kurumsal iletişimi komitesi kurulması:2015 Aralık ayı içersinde komite kurulması ve çalışmalarının başlatılması 
 • Reklam ve imaj oluşturma:Web sitesi aracılığıyla farkındalık yaratmak
 • Değişim ve kurum kültürü:hastanemizin olumsuz imajını değiştirmeye yönelik çalışmalar
 • Yatırımcı ilişkileri:Bağışçıara yönelik çalışmalar
 • İletişim politikası:Etkin ,etkili,hızlı,güvenilir,bilgiye erişimi kolaylaştırıcı iletişim sağlamak
 • İç iletişim ve teknoloji:ağ bağlantıları ve network sunucularının iyleştirilmesi
 • Yetkin iletişim sorunları
 • Bir kurumsal kültür oluşturmak
 • Liderlik ve iletişim:Organizasyon şemasına uygun yapılır
 • Halkla ilişkiler :Hasta iletişim biriminin etkinliğinin arttırılması.
 • Kriz yönetimi:Acil afet eylem planına uygun olarak Tesis güvenliği komitesinin işlerliğinin sağlanması
KURUMSAL
Hakkımızda
Anlaşmalı Kurumlar
Sanal Tur
Videolarımız

Anket

Hastanemizi tercih etme sebebiniz nedir?


Anket Sonuçları Yükleniyor. Lütfen Bekleyin ...

» Önceki Anket Sonuçları

E-Katalog Anlaşmalı Kurumlar   BİZE ULAŞIN :  444 44 17 Sanal Tur Tanıtım Filmimiz Neredeyiz
Tüm Hakları Saklıdır Ozel Bigacan Hastanesi iletisim@bigacan.com
 |