Kalite Sistemi

Home / Kalite Sistemi

Hastane Kalite Yönetim Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslar arası gelişmeler, ülke ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Türkiye’ de sağlık alanında hizmet sunan tüm hastanelere de, öncelikli olarak standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve akabinde optimal kalite düzeyini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Belirtilen amaç doğrultusunda oluşturulan sistem, hastanelerde Kalite Yönetim Birimlerinin sorumluluğundadır. Kalite Yönetim Biriminin sorumlusu Kalite Yönetim Direktörüdür. Birim ilgili başhekim yardımcına bağlı olarak çalışır.

Kalite Yönetim Birimi; SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak, kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda kalite çalışmalarını koordine eder, kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Biriminin tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler. Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler.

 Kalite yönetim direktörü; kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumlu olup SKS uygulamalarını yürütmek, kurum kalite hedeflerini gerçekleştirmek, gerekli koordinasyon için iletişim tekniklerini kullanmak, çalışma alanıyla ilgili konulara hakim olmak, takip etmek ve sonuçlandırmak hususlarında sorumluluk taşımaktadır.

Kalite Yönetim Biriminin tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, yapılacak olan uygulamaların ayrıntılarını bir program dahilinde izler.

Bölüm Kalite Sorumluları; başhekim tarafından görevlendirilen, hizmetin verildiği bölümlerde Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasından sorumlu kişilerdir. İlgili konuda Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışırlar.

Sistemin takibi, hastane yöneticisine bağlı olan, kalite komite, komisyon ve ekipleri tarafından yapılır. Kalite Yönetim Birimi İlgili komite komisyon ve ekiplerle koordineli çalışır.

Komite, Komisyon ve Ekipler;

1. Görev tanımlarında belirlenen alanlarda çalışarak Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen, Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formlarındaki olay bildirimleri ile ilgili kök neden analizleri yapar, düzeltici- önleyici faaliyet çalışmalarını başlatır.

2. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler ve alınan kararlar, Başhekim’e bildirilir.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.