Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı

Home / Kurumsal / Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı

KURUMSAL AMAÇ HEDEF VE EYLEM PLANI

AMAÇLARHEDEFLEREYLEM PLANI
STRATEJİK AMAÇ 1: Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi Artırmak.1. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak. 2. Hastanemizde metrekaresi küçük olan iki yataklı odalarımızı yeniden düzenlenerek tek yataklı hale getirilmesi. 3. Hastanemizde hasta bekleme alanlarını hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak 4. Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılamak. 5. Hastanemizde kalite çalışmalarına yönelik personel yetiştirerek yeni bir departman kurmak. 6. Hasta yataklarını ve refakat yataklarını değiştirmek. 1. Tadilat ve yeni alınacak malzemelerle ilgili leasing çalışması yaparak finans sağlamak. 2. Hastane çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak hastaneye ödenecek parayı sigprtasından karşılamak. 3. Kalite yönetimi departmanını norm kadro planlamasına almak.
STRATEJİK AMAÇ 2: Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Artırmak.1. Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek. 2. Bölgenin ihtiyacı olan yoğun bakım seviyesini ve yatak sayısını yükseltmek. 3. Hastane tüm tıbbi kadrolarının çalışmasını sağlamak. 1. HBYS firması ile görüşülerek gerekirse başka bir firmaya geçişi sağlamak. 2. Yoğun bakım ünitesi seviyesini yükseltmek için Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaparak eksiklikleri gidermek. 3. Yoğun bakım yatak sayısının artırılması için Genel Müdürlük odasının tadilatının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 3: Hastane Personelini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek.1. Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek. 2. Bölgenin ihtiyacı olan yoğun bakım seviyesini ve yatak sayısını yükseltmek. 3. Hastane tüm tıbbi kadrolarının çalışmasını sağlamak. 1. HBYS firması ile görüşülerek gerekirse başka bir firmaya geçişi sağlamak. 2. Yoğun bakım ünitesi seviyesini yükseltmek için Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaparak eksiklikleri gidermek. 3. Yoğun bakım yatak sayısının artırılması için Genel Müdürlük odasının tadilatının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 4: Pratik Eğitim İçin Güçlü Alt Yapı Oluşturmak.1. Sağlık Mesleklerinin ilgili alanlarda uygulama yapmalarını teşvik etmek. 2. Diğer meslek mensuplarının hastanemizin ilgili birimlerinde uygulama ve staj yapmalarına olanak sağlamak. 1. Belirlenen sayıda stajyer kabul etmek.
STRATEJİK AMAÇ 5: Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.1. Belirlenen sayıda stajyer kabul etmek.1. Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ 6: Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek.1. Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi .1. Personellerin sertifikasyon durumlarına yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılması sağlanması, 2. 10 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere tesekkür belgelerinin verilmesi 3. Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması (toplu eğlence ve yemek vs.) 4. Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması, 5. Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak, 6. Çalışan memnuniyet anket sonuçlarının analizleri yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ 7: Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.1. Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek. 1. Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.