Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Home / Kurumsal / Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz
Özel Biga Can Hastanesi - Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç 1: Sağlık Hizmetlerinde Kaliteyi Arttırmak

 1. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 2. Hastanemizde, metrekaresi küçük olan iki yataklı odaları yeniden düzenleyerek tek yataklı hale getirmek.
 3. Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemek.
 4. Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde karşılamak.
 5. Hastanemizde kalite çalışmalarına yönelik personel yetiştirerek yeni bir departman kurmak.

Stratejik Amaç 2: Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Arttırmak

 1. Hastane bilgisayar otomasyonunu güçlendirmek.
 2. Bölgenin ihtiyacı olan yoğun bakım seviyesini ve yatak sayısını yükseltmek.
 3. Hastane yatak kapasitesini 75 yatağa çıkartmak.
 4. Hastane tıbbi kadrolarının tamamının çalışmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 3: Hastane Alt Yapı ve Donanım Eksiklerini Gİdermek

 1. Hastane binasında görülen zemin çökmeleri ve boya ihtiyaçlarının giderilmesi.
 2. Hastanenin alt yapısına yönelik donanım ve cihaz eksikliklerinin giderilmes.

Stratejik Amaç 4: Hastane Personelini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek

 1. İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak kalifiye eleman sayısını arttırmak.
 2. Çalışanlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
 3. Sağlık çalışanlarına mesleki sertifikasyon kazandırmak.
 4. Hastane çalışanlarına hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Stratejik Amaç 5: Pratik Eğitim İçin Güçlü Altyapı Oluşturmak

 1. Sağlık okullarına öğrenim görenlerin ilgili alanlarda uygulama yapmalarını teşvik etmek.
 2. Diğer meslek mensuplarının, hastanemizin ilgili birimlerinde uygulama ve staj yapmalarına olanak sağlamak.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.