Kurumsal İletişim Stratejisi

Home / Kurumsal / Kurumsal İletişim Stratejisi
Özel Biga Can Hastanesi - Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Stratejisi

Amaçları ne olursa olsun, kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan kurum ve kuruluşlar, yaşamlarını içte ve dışta kurulan bir ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Bu ilişkilerin denetim altına alınması, belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü kurumların,işlevleri doğrultusunda dinamik bir yapıyı oluşturmaları ve geliştirerek sürdürmeleri gerekmektedir. Aşamalı (basamaksal) ve yatay olarak oluşturulan bu yapı içerisinde bu boyutları da aşan çeşitli iletişim mekanizmaları gerçekleştirmektedir. Kurumlarda iletişim, tüm ilişkiler ve etkileşim ortamlarının yanısıra karar verme sürecininde temelini oluşturmaktadır.

Kurumsal iletişim, kurumda çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir alt sistemdir. Böylece çalışanlar ve birimler hem uyumlu hemde eş güdümlü çalışabilirler. Bu tür uygulamaların sonucu olarak kurum içinde oluşan etkili iletişim ortamı, kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlar tarafından kolayca anlaşılmasına ve bunların gerçekleştirilmesine içten çaba gösterilmesi için güdülenmelerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Özel Biga Can Hastanesi olarak kurumumuzu hizmet alıcılarına en doğru şekilde ifade edebilmemizde iletişim yardımı ile gerçekleşir. Özel Biga Can Hastanesi olarak kurumsal iletişimimizi web sitesi aracılığı ile aylık birim toplantıları, hasta bakım hizmetleri olağan üç aylık toplantıları , çalışan memnuniyeti anket sonuçları, hasta iletişim birimi başvuruları, iletişim eğitimleri, üst yönetimin toplantıları, organizasyon şemaları dahilinde geliştirilir. Şikayet ve öneri memnuniyet kutularında rehberlik eder.

İzlenecek yollar;

 • Kurumsal iletişim komitesi kurulması ve çalışmalarının başlatılması
 • Reklam ve imaj oluşturma: Web sitesi aracılığıyla farkındalık yaratmak
 • Değişim ve kurum kültürü:Hastanemizin olumsuz imajını değiştirmeye yönelik çalışmalar
 • Yatırımcı ilişkileri: Bağışçılara yönelik çalışmalar
 • İletişim politikası: Etkin,etkili,hızlı,güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırıcı iletişim sağlamak
 • İç iletişim ve teknoloji: Ağ bağlantıları ve network sunucularının iyileştirilmesi
 • Yetkin iletişim sorunları
 • Bir kurumsal kültür oluşturmak
 • Liderlik ve iletişim: Organizasyon şemasına uygun yapılır.
 • Halkla İlişkiler: Hasta iletişim biriminin etkinliğinin arttırılması
 • Kriz yönetimi: Acil afet eylem planına uygun olarak tesis güvenliği komitesinin işlerliğinin sağlanması

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.