Özel Biga Can Hastanesi Çalışanlarına KVKK ve Verbis Semineri

Özel Biga Can Hastanesi Çalışanlarına KVKK ve Verbis Semineri

Özel Biga Can Hastanesi tarafından kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Özel Biga Can Hastanesi toplantı salonunda Avukat Murat Çetin’in sunumlarıyla gerçekleşen seminerde “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereklilikleri, kişisel verinin ne olduğu, kimleri kapsadığı, kişisel verileri kaydetme, depolama, işleme, veri sorumlusunun yükümlülükleri, kanun kapsamında alınacak tedbirler, VERBİS veri kayıt sistemi ve kanun şartlarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak idari ve adli cezalar” aktarıldı.

Leave a Reply

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.