Radyoloji

Home / Polikliniklerimiz / Radyoloji

Radyoloji

Özel Biga Can Hastanesi Radyoloji Bölümü´nde radyoloji uzman doktor ve radyoloji teknikerlerin kontrolünde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla; tüm direkt radyolojik ve kontrastlı radyolojik tetkikler, mammografi, ultrasonografi ve doppler ultrasonografi, spiral bilgisayarlı tomografi işlemleri yapılmaktadır. Tanı ve tedavi için önem taşıyan bu tetkiklerin sonuçların doğruluğu için, kullanılan cihazlar son sistem teknoloji içermekte ve sürekli olarak servis kontrolünde çalıştırılmaktadır. Bu tetkiklerden elde edilen sonuçların güvenirliğini artırmaktadır.

Radyoloji Polikliniği Hizmetlerimiz

MR (EMAR)

1.5 Tesla MR (EMAR) sistemi; yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkanı sağlıyor. Cihazımız manyetik rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahiptir ve kaliteli teşhis hizmeti verebilmenin haklı gururunu bize yaşatmaktadır.

Günümüzün en iyi magnet homojenitesi ve en iyi sistem performansına sahip olan Emar Sistemi ile, elde edilen görüntüler son derece net ve keskindir. Sistemin sağladığı yüksek görüntü kalitesi, doğru tanı oranını da önemli ölçüde artırıyor.

DİREKT RADYOLOJİK İNCELEMELER

Birimimizde tüm direkt radyolojik tetkikler yapılmaktadır. Bu incelemelerin tümü deneyimli radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. İncelemeler radyoloji uzmanı kontrolünde yapılmaktadır. İncelemeler acil tıbbi durumlarda anında raporlanmakta ve ilgili hekime derhal bilgi verilmektedir. Rutin incelemelerin tümü uzman radyologlar tarafından raporlanmaktadır.

Hastanemizde direkt radyolojik incelemeler radyoloji departmanında, özelliklerine göre birimimizde bulunan digital veya konvansiyonel röntgen sistemleri ile yapılmaktadır. Ayrıca direk radyolojik incelemeler gerekli durumlarda Portable radyografi cihazlarımızla, ameliyathanede ise C-kollu  skopi  cihazımızla da yapılabilmektedir.

KONTRASTLI (İNDİREKT) RADYOLOJİK İNCELEMELER

Bu grupta yer alan incelemelerin tümü birimimizde yer alan digital x-ray departmanında ve bizzat uzman radyologlarımız gözetiminde radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Her inceleme öncesinde hastalarımızla görüşülerek işlem ile ilgili olarak detaylı bilgilendirilmektedir.İncelemeler tetkiki yapan uzman Radyolog tarafından rapor edilmekte, acil ya da beklenmeyen bir bulgu ile karşılaşıldığında hastamızın ilgili hekimi ile doğrudan temas kurularak bilgi verilmektedir.

MAMMOGRAFİ İNCELEMELERİ

Mamografi meme dokusu hastalıklarının tanısında kullanılan özel bir incelemedir. Tarama amaçlı olarak, klinik bulgusu olan hastalarda, meme hastalığının takibi amacıyla kullanılmaktadır. İncelemelerin tümü aynı gün radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilip, raporlandırılmaktadır. Cihazların ileri teknolojiye sahip olması, hastaya yapılan kompresyonu ve hastanın aldığı dozu minimuma indirgemektedir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

BT insan vücüdunun herhangi bir bölümünün kesitsel olarak incelenmesi yöntemidir.  Bölümümüzde bulunan GE Dual He Speed marka cihazını bölgemize kazandırmanın gururunu ve ayrıcalığını yaşamaktayız. Spiral BT cihazı ile tüm vücut kesitsel olarak incelenebilmektedir.Her incelemeden önce hastalarımız yapılacak tetkik konusunda bilgilendirilmekte ve önceden yapılacak hazırlıklar detaylı olarak anlatılmaktadır.BT incelemesi radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmakta olup, Radyoloji uzmanları tarafından aktif olarak inceleme sırasınca kontrol edilmektedir.

Tüm incelemeler radyoloji uzmanları tarafından en kısa zamanda raporlanmakta olup  incelemeyi isteyen doktora yönlendirilmektedir.

ULTRASONOGRAFİ / RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Bölümümüzde Renkli doppler yapabilen ileri teknolojiye sahip ultrasonografi (US) cihazı ile tanısal ya da girişimsel tüm uygulamalar deneyimli Radyologlar tarafından bizzat yapılmakta ve raporlandırılmaktadır. Tüm batın, tiroid, toraks, bebeklerde kalça ve beyin gibi tüm US incelemeleri bölümümüzde yapılabilmektedir. Doppler ile ektremite damarları, boyun damarları, batın damarlarındaki patolojiler incelene bilmektedir. US ile saptanan lezyonların damarlanması hakkında bilgi edinile bilmektedir.

KEMİK DANSİTOMETRİ

Bölümümüzde kemik yoğunluğunun ölçülmesinde, çağımız hastalığı  osteoporoz tanısında kullanılan dansitometre cihazı bulunmaktadır.

Sağlığınız İçin Uzman Doktorlar

Radyoloji Polikliniği Hekimlerimiz

RANDEVU ALMAK İÇİN

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.